STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1 Hạ Long 0397709324