STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Cẩm Tú 556, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Hải Châu 02363 615 757
2 Minh Hiền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Hải Châu 0982767070
3 Cẩm Tú 555, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Hải Châu 05113615757
4 Dapharco 22 2, Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu Hải Châu 0905342341
5 Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Hải Châu 0982049089