STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Đức Giang 66 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, TP.Hải Dương Hải Dương 0982264461
2 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa, TP.Hải Dương Hải Dương 0372890309
3 QT Số 24 Số 10 Khu 2 Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang Hải Dương 02203767886
4 QT Mai Hoàng Lãng Xuyên, Gia Tân, Gia Lộc Hải Dương 0988613583
5 QT Dũng Dung Số 19 Yết Kiêu, P.Hải Tân Hải Dương 0912030981
6 QT Hồng Giao Ngã tư Phú, Thái Học Hải Dương 0979654678
7 QT Tân Phú 19 Đường 2/9, TT Phú Thái Hải Dương 0985996629
8 QT Sáu Thủy Chợ Đọ, Quyết Thắng Hải Dương 0985493548
9 QT Số 18 Tân Dân Hải Dương 0378616496