STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình Hoà Bình 07813883163