STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Mai Thảo 113, Quang Trung, Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn Hoài Nhơn 0906 040 649
2 Mỹ Nhung 162, Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn Hoài Nhơn 0563 865 015