STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT 102 102 Hùng Duệ Vương, Q.Hồng Bàng Hồng Bàng 02253525774
2 NT Phương Nga Số 2 Tôn Thất Thuyết, Hồng Bàng Hồng Bàng 02253520468
3 NT Tùng Linh Số 1 T36 Đình Ha, Thượng Lý, Hồng Bàng Hồng Bàng 0902451098