STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vạn Phước Hưng 23, Ấp Nội Ô, Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân Hồng Dân 07813876593