STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Vân Anh Số 8, Cổng chợ phố Hiến, TP Hưng Yên Hưng Yên 0946172688
2 NT Thanh Huyền 125, Hải Thượng Lãn Ông, TP Hưng Yên Hưng Yên 0987760858
3 QT số 11 Liêu Trung, Liêu xá, Yên Mỹ Hưng Yên 0976226746
4 QT 72- Nguyễn Thị Minh Hường 72 Phố Bần, Huyện Mỹ Hào Hưng Yên 0974255171
5 QT Đức Hà An Xá, Toàn Thắng, Kim Động Hưng Yên 0398170288
6 QT số 1- Công ty DP Vân Sơn Số 39 Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, Ân Thi Hưng Yên 0917422606
7 QT Hưng Linh Dốc chợ Đức Hợp, Kim Động Hưng Yên 0963182788