STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Cơ Sở Mua Bán Thuốc Đông Y- Thuốc Từ Dược Liệu Nhân Tâm Đường 72/1, Quốc Lộ 1A, Ấp Đông Hải xã Đại Hải, Huyện Kế Sách Kế Sách 0764871700
2 Luôn Ửng 157, Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách Kế Sách 0985375040
3 Huyền Trang 517, Ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách Kế Sách 0939275729