STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Trúc Phước Trung, Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903550209
2 Quốc Khải Chợ Cam Đức, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0985142777
3 Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0936031623
4 Quỳnh Giao Quốc Lộ 1, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0937370030
5 Xuân Linh 28, Trường Chinh, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 0363454839
6 Tây Duyên Tân Tuý, Cam Thành Bắc, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0353807149
7 Quầy Thuốc 14 10, Phương Sài, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0935007266
8 Trung Tâm Bán Lẻ Số 4 68, Quang Trung, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0935007266
9 Quầy Thuốc Số 21 53, Nguyễn Công Trứ, Phường Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0934114514
10 CT CP Dược Phẩm Khánh Hoà 74, Thống Nhất, Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583823085
11 Lan Anh 217, Đại Lộ Hùng Vương, Cam Lợi, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 02583854465
12 Lan Tập 137, Quốc Lộ 1, Cam Lợi - Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 02583950117
13 Thiện Chí 19A, Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0973246407
14 Lan Chi Lô 50, Đường số 2, Kho cảng Bình Tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0903553439
15 NT Phương Trang 101 A, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
16 Công Ty TNHH Phùng Hưng 268, Đường 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 0917968696
17 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 0583850913
18 Số 01 (Vạn Phúc) 118, Lý Tự Trọng, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 0389961921
19 Minh Phúc 6 (Minh Nhựt) 28, Lý Tự Trọng, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 0905179246
20 Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, P Ninh Hiệp, Thị Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 0906480012
21 Thu Lan 199, Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 0974591500
22 Khang An 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 02583823400
23 Quang Khanh 14, Phương Sài, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0583821413
24 Khánh An 145, Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0583511946
25 Trung Tâm Bán Lẻ Số 2 58, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
26 Số 58 Hòn Nghê, Xã Vĩnh Ngọc, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905424695
27 Minh Hưng KM 5, Đường 23/10, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0583894234
28 Thuận Thảo 85, Đồng Nai, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0583871896