STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tú Sơn Ngã 4 Tú Sơn, Kiến Thụy Kiến Thụy 02253560198