STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Tình Đăk Ruồng, QL 24, Đăk Ruồng, Huyện Kon Rẫy Kon Rẫy 0978899326