STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Mang Thít 0702214403