STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hiếu Nga 165 Đà Nẵng, Ngô Quyền Ngô Quyền 02253761620
2 NT Thùy Linh 107 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền Ngô Quyền 02253752617