STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thiên Long 856, Hùng Vương, TT Plei Kan, Huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 0905602630
2 Hoàng Lâm TDP 3, Hùng Vương, TT Lei Kan, Huyện Ngọc Hồi Ngọc Hồi 0962813688