STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công ty dược phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn, Tam Điệp Ninh Bình 02293777046
2 Quy Giang 204 Đường 10, TP Ninh Bình Ninh Bình 02292873407
3 Kiều Dung 336 Phong Sơn, Đường 10, Nam Bình, TP Ninh Bình Ninh Bình 0942332116