STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trung Sơn 18 171A/7 KV1, Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 02923828732
2 Trung Sơn 20 17B, Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 02923828732
3 Trung Sơn 7 379, Nguyễn Văn Cừ, An Bình, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 02923828732
4 Trung Sơn 9 97A, Mậu Thân, An Hòa, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 02923828732
5 Nhã Thy 233/33, Nguyễn Văn Cừ, An Hoà, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 02926252099
6 Minh Đăng 168B, Xô Viết Nghệ Tĩnh, An Cư, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0923894034
7 Trung Sơn 6 300, Nguyễn Văn Cừ ND, An Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
8 Trung Sơn 8 161, 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
9 An Thiên Phúc 492, 30 Tháng 4, Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0907855950
10 Công Ty TNHH Trung Sơn Alpha 90, Lý Tự Trọng, An Cư, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
11 Trung Tâm TPCN Trung Sơn Alpha 90, Lý Tự Trọng, An Cư, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
12 Trung Sơn Alpha Lầu 1 siêu thị Coop.mart, Ngô Quyền, Tân An, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
13 Mai Lưu 178, Nguyễn An Ninh, Tân An, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0939396739
14 Vạn Tế Sanh 4, Lê Thánh Tôn, Tân An, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0909973963
15 Vĩnh Thành 56, Hai Bà Trưng, Tân An, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0907373073
16 Nguyệt Thu 15A1, TTTM Cái Khế, Cái Khế, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103823745
17 Trung Sơn 5 112A, Trần Văn Khéo, Cái Khế, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
18 Minh Trung 162A, CMT8, Cái Khế, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103760554
19 Phước Hải 180, Nguyễn An Ninh, An Cư, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0906225577
20 Thành Đạt 52, 17 Chợ An Khánh, An Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103896963
21 Huỳnh Phương 137, Trần Việt Châu, An Hoà, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103894034
22 Đình Yên 36/32, Trần Việt Châu, An Hòa, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0939005535
23 Cần Thơ 4 36/16, Trần Việt Châu, An Hòa, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0974411199
24 Trung Sơn 3 61/2, CMT8, An Hòa, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
25 Duy Khang 390c, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0903731422
26 Tài An 302A, Nguyễn Văn Linh, An Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0947456740
27 Trung Sơn 2 133D, Đường 91B, An Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732
28 Khỏe 20A1, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 0978049084
29 Kim Lợi 192, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103829929
30 Bình Tân 2 83, Quang Trung, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103753899
31 Trung Sơn 4 1B8, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều Ninh Kiều 07103828732