STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Huỳnh Nhi Thôn Phú Quý, Phước Dân, Huyện Ninh Phước Ninh Phước 0906534014