STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền Phong Điền 0985252377
2 Quầy Thuốc Tây Thủy Phò Trạch, Phong Điền, Huyện Phong Điền Phong Điền 0977470473