STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Châu 23, Hoàng Văn Thụ, P.15, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 02866783868
2 Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0906403360
3 Số 7 147, Phan Đình Phùng, P.27, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 02866700935
4 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0918047317
5 Minh Phú 6, Nguyễn Đình Chiểu, P3, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0904626284
6 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0973562303
7 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0839977322
8 Toàn Thắng 19, Nguyễn Trọng Tuyển, P15, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0982447494
9 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0839902403