STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Thư Đường 615, Kỳ Phú, Tam Phước, Huyện Phú Ninh Phú Ninh 0935479237
2 Sơn Yên Đường ĐT 615, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh Phú Ninh 0369210964