STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thu Thúy 0, Chợ Hòa Lạc, Xã Hòa Lạc, Huyện Phú Tân Phú Tân 0919 520 594