Quận 10 - | Viên Uống Ladorax

Quận 10

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Chợ sỉ quận 10 134/1, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 Quận 10
2 Chợ sỉ quận 10 334, Tô Hiến Thành, P4, Quận 10 Quận 10
3 Thu Minh 53, Tô Hiến Thành, P13, Quận 10 Quận 10 0909451603
4 Trường Sinh 233, Ngô Quyền, P6, Quận 10 Quận 10 0939095801
5 Trung Hiếu 118, Đồng Nai, P15, Quận 10 Quận 10 0838659099
6 Khánh Thu 606/13, Đường 3/2, P.14, Quận 10 Quận 10 0914924228
7 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, P9, Quận 10 Quận 10 0838348123
8 Hồng Phúc 533, Sư Vạn Hạnh, Quận 10 Quận 10 0838622504
9 Kim Cúc 305, Nguyễn Duy Dương, P4, Quận 10 Quận 10 0903876114
10 Thúy An 374, Hòa Hảo, P3, Quận 10 Quận 10 0917384276
11 Khang Phúc 571b, CMT8, P15, Quận 10 Quận 10 0785868088
12 Đồng Tiến 7a/29, Thành Thái, Quận 10 Quận 10 0903816114
13 Minh An 145, Nhật Tảo, Quận 10 Quận 10 0918500161
14 Phương Đông 7a/25, Thành Thái, Quận 10 Quận 10 0934070506
15 Ngôi Sao 382, Bà Hạt, Quận 10 Quận 10 0839573775
16 Khang Phúc 77, Thành Thái, P14, Quận 10 Quận 10 0838669088
17 Ngọc Bích 225, Nguyễn Duy Dương, P4, Quận 10 Quận 10 0932180000
18 Thiện Chí 484, Hòa Hảo, P4, Quận 10 Quận 10 0838561635
19 Số 3 583, CMT8, P15, Quận 10 Quận 10 0937692939
20 Phúc Thiện 129, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10 Quận 10 0907212131
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax