STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Phương Nguyên 341/K19 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11 Quận 11 0936 881 691
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, P14, Quận 11 Quận 11 02838658413
3 Kim Loan 10, Ông Ích Khiêm, P14, Quận 11 Quận 11 02838619774
4 Việt Số 01 596, Nguyễn Chí Thanh, P4, Quận 11 Quận 11 02839561247
5 Số 1 14, Ông Ích Khiêm, P14, Quận 11 Quận 11 02838650988
6 Anh Vũ 163, Lãnh Binh Thăng, P12, Quận 11 Quận 11 0937989496
7 Minh Phước 144, Đội Cung, P9, Quận 11 Quận 11 0968878936