STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đăng Phúc 38, DN5, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0985057007
2 NT Trường Giang 35C Quán Tre, P. Trung Tây, Quận 12, TP. HCM Quận 12 0932716641
3 Lý Đức 14/1B, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0971742723
4 Quốc Hùng 133, Trần Thị Cờ, Thới An, Quận 12 Quận 12 0903311208
5 Mỹ Châu 9 186/12, Đông Hưng Thuận 02, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0903330339
6 Băng Tâm 207, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0907274525
7 Khánh Băng 10/3C, Nguyễn Văn Quá, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0907274525
8 Minh Đức 43, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0336561581
9 Thiên Phú 86H/1, Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12 Quận 12 0919382077
10 Huyền Trinh 65D/97, TTH 20, Tân Thới Hiệp, Quận 12 Quận 12 0909883425
11 Bảo Trân 68, ĐHT 10, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0772611415
12 Đăng Nguyên 285, Thới An 32, Thới An, Quận 12 Quận 12 0911316173
13 Kiều Nhi 2 242 ( Số cũ 167/4 ), Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0909798465
14 Số 499 499, Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12 Quận 12 0902972499
15 Đức Hải 257A, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0918980564
16 Phước Thành 338, Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12 Quận 12 0935784179
17 Toàn Tâm 10 35, Tân Thới Nhất 2, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0975997910
18 Công Tâm 60/4, TTN1, Tân Thới Nhất, Quận 12 Quận 12 0903879811
19 Long Châu 18 17/1, Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0939792272
20 Minh Châu 9 195, Nguyễn Văn Quá, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0982405268
21 Đông Quang 204, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0908008551
22 Ngọc Thuỷ 18/1, Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12 Quận 12 0904488203
23 Quốc Trọng 454, Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12 Quận 12 0988334790
24 Khánh Băng 2 493, Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12 Quận 12 0937274525