STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phương Nam 625, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0904010974
2 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0903697996
3 68 570, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0938109054