STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Hân 92 Vườn Chuối, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh Quận 3 028 3929 0709
2 Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02838439679
3 Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, P10, Quận 3 Quận 3 0987160960
4 Minh Châu 8 431, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Quận 3 0933322533
5 Ba Bảy 394C, CMT8, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02839314116
6 Tuấn Ngọc 127, Bà Huyện Thanh Quang, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
7 Minh Châu 3 435, Hai Bà Trưng, P8, Quận 3 Quận 3 0933322533
8 Thu Thảo 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 0903189079
9 Thái Hòa 398A, CMT8, P3, Quận 3 Quận 3 0918953004
10 Long Châu 3 379, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Quận 3 0903819769
11 Hồng Ngọc 478A, Lê Văn Sĩ, P14, Quận 3 Quận 3 0919566388
12 Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, P14, Quận 3 Quận 3 0919566388
13 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, P14, Quận 3 Quận 3 02839315807