Quận 3 - | Viên Uống Ladorax
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, P10, Quận 3 Quận 3 0987160960
2 Minh Châu 8 431, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Quận 3 0933322533
3 Ba Bảy 394C, CMT8, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02839314116
4 Tuấn Ngọc 127, Bà Huyện Thanh Quang, Phường 9, Quận 3 Quận 3 0908898955
5 Minh Châu 3 435, Hai Bà Trưng, P8, Quận 3 Quận 3 0933322533
6 Thu Thảo 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 0903189079
7 Thái Hòa 398A, CMT8, P3, Quận 3 Quận 3 0918953004
8 Long Châu 3 379, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Quận 3 0903819769
9 Hồng Ngọc 478A, Lê Văn Sĩ, P14, Quận 3 Quận 3 0919566388
10 Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, P14, Quận 3 Quận 3 0919566388
11 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, P14, Quận 3 Quận 3 02839315807
12 Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 02838439679
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax