STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 An Bình 450 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5 Quận 5
2 Minh Huyền 27 Thuận Kiều, P.12, Q.5 Quận 5
3 Thiên Phước 29 Thuận Kiều, P.12, Q.5 Quận 5
4 Việt Hải 452, Nguyễn Trãi, P8, Quận 5 Quận 5 0384500874
5 Hoàng Khang 87, Lương Nhữ Học, P10, Quận 5 Quận 5 0934303847
6 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, P10, Quận 5 Quận 5 0901466993
7 Minh Loan 3, Chung Cư Phan Văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 02839232916
8 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6, Quận 5 Quận 5 0938561555
9 An Thái 153, Cao Đạt, P1, Quận 5 Quận 5 0773666306
10 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, P11, Quận 5 Quận 5 02838592306
11 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 02839550886
12 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 02838547587
13 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, P4, Quận 5 Quận 5 02838322460
14 Vạn Hưng 25, Hải Thượng Lãn Ông, P10, Quận 5 Quận 5 02838556406
15 Ngọc Quang 180, Cao Đạt, P1, Quận 5 Quận 5 02839236910
16 Thu Hà 020, Mac Thiên Tích, P11, Quận 5 Quận 5 02838539766
17 Thái Hà 139, Bùi Hữu Nghĩa, P5, Quận 5 Quận 5 0949214242
18 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, P10, Quận 5 Quận 5 0918585441