Quân 7 - | Viên Uống Ladorax
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Phúc 178, Nguyễn Thị Thập, Binh Thuận, Quận 7 Quân 7 0977305145
2 An Bình 15/10, Huỳnh Tấn Phát, KP7, Quận 7 Quân 7 0988606562
3 Minh Thi 1 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 02838722902
4 Bích Thùy 502/27, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7 Quân 7 0908343586
5 Tân Quy 97, Số 15, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 0913979178
6 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 0907959496
7 Kim Ngân 487/27, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Quận 7 Quân 7 0366909557
8 FV Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quân 7 0912726029
9 Thuận 222, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7 Quân 7 0909486472
10 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 0909556655
11 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 0908135024
12 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 0354858646
13 Bảo Tín 33, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 0918802811
14 Hảo Hảo 43/12B, 15, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 0984688457
15 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quân 7 0906946633
16 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 0909556655
17 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quân 7 0838938198
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax