STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Yến Nhi 170, Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 Quân 8 0912976508
2 Hưng Tuấn 2B Lô 22, Phạm Thế Hiển, P4, Quận 8 Quân 8 0908835378
3 Số 16A 1283, Phạm Thế Hiển, P5, Quận 8 Quân 8 0906929246
4 Số 16A 1283, Phạm Thế Hiển, P5, Quận 8 Quân 8 0906929246
5 Phúc Tâm 17, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 Quân 8 02866732317
6 Số 14 11, Âu Dương Lân, P3, Quận 8 Quân 8 0977058464
7 Phạm Thế Hiển 2572, Phạm Thế Hiển, P7, Quận 8 Quân 8 0358552971
8 Số 15 27, Nguyên Thi Tần, P2, Quận 8 Quân 8 0902507169
9 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, P3, Quận 8 Quân 8 0932106733
10 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, P5, Quận 8 Quân 8 0926027679
11 Hà Sương 463, Hưng Phú, P9, Quận 8 Quân 8 0903990783
12 Thảo Minh 87, Phú Định, P4, Quận 8 Quân 8 0962050191