STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Phước 8 Đại lộ 2,P. Phước Bình, Q.9 Quân 9
2 Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 Quân 9
3 Hùng Hạnh 457, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0948 386 438
4 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0903 160 487
5 Phước Thiện 1 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0903622527
6 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 03583 303 315
7 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
8 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 0909 656 940
9 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0348 209 602
10 Mỹ Linh 56, Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0985 613 823
11 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 02837 361 205
12 Kim Hồng 194, Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Quận 9 Quân 9 0908 311 065
13 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0932 673 099
14 Đức Qúy 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
15 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0907 162 330
16 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0983 471 433
17 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
18 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quân 9 0907265568
19 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
20 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0286 890 2454
21 Thăng Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0398 040 425
22 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
23 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
24 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 08490 313 408
25 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0909 729 899
26 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0837 305 548
27 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0837 314 668
28 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 0909 880 759
29 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0989 355 025