Quân 9 - | Viên Uống Ladorax
Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hùng Hạnh 457, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0948 386 438
2 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 03583 303 315
3 Mỹ Linh 56, Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0985 613 823
4 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 02837 361 205
5 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0903 160 487
6 Kim Hồng 194, Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Quận 9 Quân 9 0908 311 065
7 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0932 673 099
8 Đức Qúy 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
9 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0907 162 330
10 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0983 471 433
11 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
12 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
13 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quân 9 0907265568
14 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
15 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0286 890 2454
16 Thăng Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0398 040 425
17 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
18 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
19 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
20 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 0909 656 940
21 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 08490 313 408
22 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0909 729 899
23 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0837 305 548
24 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0348 209 602
25 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0837 314 668
26 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 0909 880 759
27 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0989 355 025
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax