STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 DLTT Mỹ Lệ Quốc Lộ 1A, Sa Huỳnh, Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi 0945045711
2 Thuộc Đường 394, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0343191728
3 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553820603
4 Anh Khoa 2, Nguyễn Thụy, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553826844
5 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553810478
6 Phước Thiện Nghĩa Hành, Thị Trấn Chợ Chùa (từ Bùng Binh Chợ Chùa Đi Về Hướng TP. Quảng Ngãi, NT Nằm Bên Tay Phải), Huyện Nghĩa Hành Quảng Ngãi 0935427689
7 Minh Tâm Thị trấn Sơn Tịnh, Đối Diện Công An Huyện Sơn Tịnh, Trương Quan Trọng, Huyện Sơn Tịnh Quảng Ngãi 0973844924
8 Dũng Loan 243, Lê Trung Đình, Lê Trung Đình, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0905238486
9 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553826035
10 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0556271257
11 Vũ Uyên TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0363403266
12 Mai Anh 877, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0947765007
13 Dũng Hạnh 161, Lê Trung Đình, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553828778
14 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553822194
15 Nam Thành 441, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0553710019