STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ngọc An Tổ 2 khu 10 TT Trới, Hoành Bồ Quảng Ninh 0904734737
2 Khánh Ngọc 193 Tổ 5 Khu 3, Hà Tu, TP Hạ Long Quảng Ninh 0916931266
3 Chị Hường Tổ 11, Khu 4, Phường Hà Lầm, TP Hạ Long Quảng Ninh 0984530722
4 Mai Hoa Số nhà 222, Khu 3, Phường Hải Hà, TP Móng Cái (Đường vào đồn 5) Quảng Ninh 0974573960
5 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm, Cẩm Phả Quảng Ninh 0914776341
6 Doanh nghiệp Thanh Tú Chợ cầu 20, Cửa Ông, Cẩm Phả Quảng Ninh 0977976695
7 Chị Quyên Quầy 39, Ki ốt chợ Địa chất, Tô Hiệu, Cẩm Phả Quảng Ninh 0963371128
8 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả Quảng Ninh 0385588555
9 Chị Hòa Ki ốt chợ Giếng Đáy, Bãi Cháy Quảng Ninh 0903482236
10 Chị Cam Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Đảo Cô Tô Quảng Ninh 0398888277
11 Chị Hoa Số 437, Cái Dăm Quảng Ninh 0960238675
12 Chị Phượng Quầy 82, Ki ốt 39, chợ Cẩm Đuông Quảng Ninh 0812758299
13 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1 Quảng Ninh 0397709324