STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Hằng 79, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Huyện Qui Nhơn Qui Nhơn 0386377367
2 Thanh Vân 35, Tây Sơn, Quang Trung, Huyện Qui Nhơn Qui Nhơn 0563 501 195