STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vạn An Hòa Chợ Tân Biên, Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên Tân Biên 0663874521
2 Mộng Tuyền Chợ Tân Biên, Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên Tân Biên 0933699989