STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thùy Oanh 07 Đống Đa, P.2, Q.Tân Bình Tân Bình
2 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, P.2, Quận Tân Bình Tân Bình 0938977626
3 Minh Yến 309, Nguyễn Thái Bình, P4, Quận Tân Bình Tân Bình 0938852285
4 Bình An 171, Trần Văn Quang, P9, Quận Tân Bình Tân Bình 02839756204
5 Hồng Phúc 373/86, Lý Thường Kiệt, P9, Quận Tân Bình Tân Bình 0962171936
6 An Bình 20, Nguyễn Hồng Đào, P14, Quận Tân Bình Tân Bình 02838426645
7 Phú Đức 177, Nghĩa Phát, P8, Quận Tân Bình Tân Bình 02839875467
8 18, Đồng Đen, P11, Quận Tân Bình Tân Bình 0814851174
9 Bảo Tâm 1119, CMT8, P9, Quận Tân Bình Tân Bình 0368578533
10 Thiên Phượng 167, Đồng Đen, P11, Quận Tân Bình Tân Bình 0982914187
11 Trung Nghĩa 28A, Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình 0392625269
12 Tâm Châu 3 177, Ni Sư Huỳnh Liên, P10, Quận Tân Bình Tân Bình 0908114428
13 Hồng Lam 23, Nguyễn Sỹ Sách, P15, Quận Tân Bình Tân Bình 0812212677
14 Bình An 3 60, Văn Chung, P13, Quận Tân Bình Tân Bình 0933003993
15 Pha No 396-398, Cách Mạng Tháng 8, P 4, Quận Tân Bình Tân Bình 02822449958
16 Ngô Gia 129, Nguyễn Thái Bình, P4, Quận Tân Bình Tân Bình 0937613959
17 Đức Minh 1224, CMT8, Phường 8, Quận Tân Bình Tân Bình 02866798080
18 Huỳnh Liên 03, Ni Sư Huỳnh Liên, P10, Quận Tân Bình Tân Bình 0983620218
19 Trường Minh 291a, Lê Văn Sỹ, P1, Quận Tân Bình Tân Bình 0972769761
20 Phước An 28B, Phan Huy ích, P15, Quận Tân Bình Tân Bình 0932027711
21 Thiên Phúc 174, Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình Tân Bình 0974894755
22 Huyền Châu 52, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình 0902547288
23 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P15, Quận Tân Bình Tân Bình 0982119277
24 Trung Việt 1216, CMT8, Phường 8, Quận Tân Bình Tân Bình 0354549789
25 Thiện Phúc 67, Đồng Đen, P10, Quận Tân Bình Tân Bình 0917376737
26 Lữ Gia 89, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình Tân Bình 0777001690
27 Nhân Đức 108A, Trần Mai Ninh, P12, Quận Tân Bình Tân Bình 0982569401
28 Hồng Hà 2 373/89, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình Tân Bình 0903626129
29 Hồng Nhung 41A, Hồng Hà, P2, Quận Tân Bình Tân Bình 0974433519
30 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, P7, Quận Tân Bình Tân Bình 0972769761