Tân Phú - | Viên Uống Ladorax

Tân Phú

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0919611635
2 Anh Vũ 2 26, Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0945676467
3 Bảo Châu 327, Thoại Ngọc Hầu, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0902886069
4 Trường Khang 101, Thạch Lam, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0776667625
5 Diệu Minh 68/2, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0935229758
6 Ngọc Châu 17, Gò Dầu, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0795674345
7 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0916324069
8 Hà Ân 373, Âu Cơ, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0933655355
9 Thanh Thảo 270, Vườn Lài, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0944646833
10 Thiện Khoa 82, Trần Bình Trọng, Quận Tân Phú Tân Phú 0909222310
11 Phúc Nguyên 1G, Văn Cao, Phú Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0939161979
12 Hạnh Nguyên 6, Thống Nhất, Tân Thành, Quận Tân Phú Tân Phú 0794657838
13 Hải Châu 235, Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 0902826939
14 Phúc Khang 370, Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0933100700
15 Tân Phú 281, Phú Thọ Hòa, P Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0938068178
16 Vi Khang 83, Độc Lập, P Tân Thành, Quận Tân Phú Tân Phú 02839490551
17 Phước Thanh 3 310A, Gò Dầu, P Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0939379818
18 Thanh Hiếu 75, Thống Nhất, P Tân Thành, Quận Tân Phú Tân Phú 02838497746
19 Thu Hiền 306, Thạch Lam, Phú Thanh, Quận Tân Phú Tân Phú 0938211524
20 Gia An 6 218, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 0938177769
21 Hùng Phương 50, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0941448783
22 Tuấn Vũ 52, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0854258674
23 Nam Phương 338, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0936713965
24 Công Tâm 43, Lê Niệm, P Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0907950909
25 Nguyên Thảo 152, Tân Hương, P.Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0914183965
26 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0838430069
27 Thiên Ân 83, Đường 27, P.Sơn Kỳ, Quận Tân Phú Tân Phú 0862939718
28 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn , P.Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Tân Phú 0946198739
29 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5B, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0939393796
30 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 0909041502
31 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 0906031933
32 Minh Anh 221, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0937878556
33 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, P Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0913655007
34 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, P Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 0977400025
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax