STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phương Anh 31/3, Ấp 2, Tân Thành, Huyện Tân Uyên Tân Uyên 0978026343
2 Kim Anh So 9, Tân Uyên, (Cổng Chợ Tân Uyên), Huyện Tân Uyên Tân Uyên 0355970531
3 Thu Đan Ấp Phú Trung, Phú Chánh, Huyện Tân Uyên Tân Uyên 0938565177