STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trung Tâm 37, Quang Trung, Huyện Tây Sơn Tây Sơn 0914 672 145