STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Cô Nhạn Chợ BMT, Lê Hồng Phong, Tân Tiến, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0934567231
2 Đông Y Cô Nguyên A, Lê Hồng Phong, Tân Tiến, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 02623856776
3 Số 21 57, Nguyễn Viết Xuân, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0945743131
4 Số 45 35, Ama Khê, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0912684040
5 Phương Hạnh 147, Y Moan, A, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0903627999
6 Tân Dược 91, Y Wuang, Ea Tam, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0934864488
7 Bình An Chợ Tạm, Lê Hồng Phong, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003859629
8 Số 11 150, Hà Huy Tập, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003954129
9 Khổ Qua 104, Y Ngông, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0905640447
10 Như Lương 233, Đinh Tiên Hoàng, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003854780
11 Số 76 42, QL 14, Xã Hòa Thuận, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0908864145
12 Doanh Nghiệp 21 57A, Nguyễn Viết Xuân, Tân Thành, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0945743131
13 Đông Y Cô Nguyên Chợ Buôn Ma Thuột, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0500813692
14 Thảo My 75, Amahjao, A, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0972715498
15 Bắc Hoàng Uyên Đường 20-21 A, Lê Hồng Phong, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 0914957474
16 An Tâm 50, Y Jut, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003853989
17 Tây Sơn 88, Lê Hồng Phong, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003852454
18 Tân Thái Bình 18 A, Nơ Trang Long, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003853629
19 Số 41 151, Ngô Quyền, Thành Phố Buôn Ma Thuột Thành Phố Buôn Ma Thuột 05003956243