STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đà Lạt 3, Đường 3/2, 1, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633511711
2 Công Ty An Khang 46, An Tôn, P5, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0986856949
3 Chi Lăng 9, Mê Linh, P9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 02633811646
4 Nhân Hòa Số 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Chợ Đà Lạt, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 02633824827
5 Kim Anh 1A, Chợ Trại Mát, P11, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633826938
6 Kim Cương 12, Trại Mát, P11, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633826677
7 Ngọc Dung Lô A, Sương Mai, Quang Trung, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633829704
8 Kim Thái 33, Quang Trung, P9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633585859
9 Kim Hằng 159, Phan Đình Phùng, P9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633511711
10 Thiện Nhân 72/2A, Bùi Thị Xuân, P9, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633553085
11 Túy Hà 3B, Phù Đổng Thiên Vương, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633552070
12 Số 4 Số 10, Chi Lăng, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633830193
13 Hoa Sen Chợ Mới, Đà Lạt, Thành Phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt 0633513913