STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thuộc Đường 394, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0343191728
2 Hưng Phát 236, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553820603
3 Anh Khoa 2, Nguyễn Thụy, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553826844
4 Yến Nguyên 317, Nguyễn Công Phương, Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553810478
5 Dũng Loan 243, Lê Trung Đình, Lê Trung Đình, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0905238486
6 Thanh Bình 213-215, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553826035
7 Việt Phương 331, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0556271257
8 Vũ Uyên TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0363403266
9 Mai Anh 877, Quang Trung, Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0947765007
10 Dũng Hạnh 161, Lê Trung Đình, Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553828778
11 Thịnh Phát 297, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553822194
12 Nam Thành 441, Hùng Vương, Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi Thành Phố Quảng Ngãi 0553710019