STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đông 49 59, Mai Thị Hồng Hanh, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0917076671
2 Nguyễn Mến 580, Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0907457545
3 Đăng Trâm 232, Trần Phú, Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0944999123
4 Lâm Linh 3/2, Phường An Bình, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0939313780
5 Nguyệt Ái 184, Đống Đa, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0947780506
6 Thái Bình 1, Hai Bà Trưng, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0944999123
7 Thiên Phúc 55, Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773 920 789
8 Thái Xuân 1042, Nguyễn Trung Trực, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773893789
9 Việt Bình 50, Nguyễn An Ninh, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773874796
10 Trung Nguyên 57, Lê Lợi, Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0395193164
11 Trần Thanh 3, Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773898456
12 Phúc Khang Phan Chu Trinh, Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0984022330
13 Ngọc Ánh Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0913623607
14 Tế Dân 17, Duy Tân, Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0918866898
15 Thủy A1, Hồ Xuân Hương, Phường Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0986656568
16 Hoàng Ái Lô 4 căn 33, Số 1, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 02973864457
17 Giang Nam 14A, Trần Phú, Thành Phố Rạch Giá Thành Phố Rạch Giá 0773867624