STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đăng Khoa Ngã Ba Phú Riềng, Phú Riềng Đỏ, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 06513777241
2 Trà Giang 884, Phú Riềng Đỏ, -, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 0973 439 539
3 Trung Tâm Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Thị Xã Đồng Xoài 0396698237