STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Duy Tân Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa Thị Xã Gia Nghĩa 05013543115
2 Hùng Vương Đường Chu Văn An, Phường Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Đăk Nông Thị Xã Gia Nghĩa 05013543115
3 NT Hưng Đạo 21, Huỳnh Thúc Kháng, Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa Thị Xã Gia Nghĩa 05013543115