STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đức Hạnh Ngã Tư Quân Cảnh, Thống Nhất, Thị Xã La Gi Thị Xã La Gi 0919300696
2 Phước Thịnh 41, Nguyễn Trãi, Thị Xã La Gi Thị Xã La Gi 0916850095