STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vạn Hưng KP4, Long Phước, Thị Xã Phước Long Thị Xã Phước Long 0985568856
2 Bích Loan Chợ Phước Long, Ql14, Phước Long, Thị Xã Phước Long Thị Xã Phước Long 0933 034 984
3 Lương Thị Lẫm Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long Thị Xã Phước Long 0778898445