STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Nguyên 2, Nguyễn Huệ, Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu Thị Xã Tân Châu 0919573383
2 Quốc Thái 2, Nguyễn Văn Linh, Thị Xã Tân Châu Thị Xã Tân Châu 0939908474
3 Triều Nguyên 46, Nguyễn Văn Linh, Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu Thị Xã Tân Châu 0942617999