STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Ngân 54 đường 5, P.Linh Xuân,Q.Thủ Đức Thủ Đức
2 Minh Chiến 24 đường 4, P.Linh Xuân,Q.Thủ Đức Thủ Đức
3 Lan Hương 62 đường 23, P.Hiệp Bình Chánh,Q.Thủ Đức Thủ Đức
4 NT Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0918 999 214
5 Khoa Nguyên 69, Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0903744821
6 Thanh Trang 90, 8, Linh Tây, Quận Thủ Đức Thủ Đức 09828292022
7 Thanh Châu 16, Đường 19, Linh Tây, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0798129898
8 Huệ Nhân 4, 3, Linh Tây, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02838979126
9 Thanh Long 701/2, Kha Vạn Cân, Linh Tây, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0907695917
10 Phúc An 910, Kha Vạn Cân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02838962475
11 Đại Lộc 78A, Linh Đông, P Linh Đông, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0977562307
12 Số 41 166, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02837260849
13 Quang Minh 90, Số 8, Linh Xuân, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0976 607 202
14 Lan Ngọc 111, Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0283 720 5629
15 An Việt 12, Võ Văn Ngân, Trường Thọ, Quận Thủ Đức Thủ Đức 0283 720 6229
16 NT Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02862 833 234
17 NT Quỳnh Như 16, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 077 5713 628
18 NT Hồng Ân 26, 35, Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0931 320 022
19 NT Hoàng Ngân 58 D, Đường Số 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 036 992 7978
20 NT Mỹ Dung 54, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0933 767 778
21 NT Ngọc Hân 78, Đường Số 4, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0395 090 960
22 NT Như Quỳnh 179, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0902 556 707
23 NT Hòa Bình 173, Lê Văn Chí, Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0909 242 508
24 NT Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0967 126 279
25 NT Phúc Khang 83, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0939 645 356
26 NT Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 02838 971 678
27 NT Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0903 993 500