STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Ninh Tú Thôn Xuân, Xã Tân Tiến, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0979255029
2 QT Long Loan Số nhà 414 Chợ Mía, Tân Mỹ, TP Bắc Giang TP Bắc Giang 0985513595
3 QT Ngọc Đông Số 18/298 Đường Lê Lợi, TPBắc Giang TP Bắc Giang 02043855814